User Tools

Site Tools


hoezo_zijn_de_klassieke_elementen_van_ste_enbeelden_aa_de_lucht

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hoezo_zijn_de_klassieke_elementen_van_ste_enbeelden_aa_de_lucht [2019/09/02 03:56]
jeffworthy created
hoezo_zijn_de_klassieke_elementen_van_ste_enbeelden_aa_de_lucht [2019/09/04 05:13] (current)
debloater
Line 1: Line 1:
-We hebben heel vaak gehoord dat de sterrenbeelden elk geclassificeerd zijn onder een van de vier elementen: aarde, lucht, water en vuur. 
  
-(Image: [[https://​images.pexels.com/​photos/​2224/​road-people-street-smartphone.jpg|https://​images.pexels.com/​photos/​2224/​road-people-street-smartphone.jpg]])Nu zijn er twaalf sterrenbeelden , ondanks de klassieke elementen er vier zijn. Zodoende is elk van de klassieke elementen gekoppeld met 3 van de  horoscoop tekens en zijn er sommige kenmerken die leden van elk van deze drie  horoscoop tekens gemeen hebben. 
- 
-Laten we eens dichterbij bekijken hoe de 12 sterrenbeelden onder elk van de vier klassieke elementen ingedeeld worden. 
- 
- 
-1. Lucht – Tweeling, Weegschaal en Waterman 
- 
-2. Aarde – Stier, Maagd en Steenbok 
- 
-3. Water – Kreeft, Schorpioen en Vissen 
- 
-4. Vuur – Ram, Leeuw en Boogschutter 
- 
- 
-Het neerzetten van deze horoscoop tekens onder elk van de klassieke elementen volgt een cyclische volgorde. Bijvoorbeeld,​ Ram is een vuur element en het daar op volgende sterrenbeeld,​ dat Stier is, is een aarde teken. Dit wordt dan gevolgd door Tweeling, wat een lucht element is, en het volgende horoscoop is Kreeft, wat een water teken is. 
- 
-Dezelfde cyclus wordt herhaald voor de opeen volgende 8 klassieke elementen. 
- 
-Astrologen over de hele wereld geloven en hebben vaak gezien dat de symbolische waarde heel nauwkeurig is, in de mate dat het klassieke element waaronder je horoscoop is een groot effect heeft op je  persoonlijke kenmerken. 
- 
-De klassieke elementen gaan ook een brede weg in het definiëren van de intermenselijke menselijke verbindingen tussen mensen die behoren tot de gerelateerde horoscopen. Bijvoorbeeld een romantische relatie van een individu die met het sterrenbeeld bedekt is onder het klassieke element water, gaat met iemand wiens horoscoop die gekoppeld is aan het element aarde. 
- 
-In de klassieke mythologie was men overtuigd dat de aarde is opgebouwd uit de 4 klassieke elementen aarde, water, vuur en lucht en voor bewaren van de eensgezindheid;​ elk van de 4 klassieke elementen moeten vredig naast elkander bestaan om een balans in het bestaan te brengen. Hetzelfde is dit als we kijken naar de interhumane verbindtenissen van individuen die van een ander element van de zodiac zijn. 
- 
-Met de leer van de dierenriem elementen van aarde, lucht, vuur en water, kunnen we hetzelfde als bij de leer van sterrenbeelden de unieke aanduidingen in het oog krijgen die een persoon demaskeren, en invloed heeft op zijn voorspoed in het bestaan. Dit gaat over aspecten zoals het leven, levensloop, interpersoonlijke verbintenissen,​ welzijn, zielkunde en het heelal. 
- 
-Laten we ter illustartie vuur onder de loep nemen. Vuur kan goed baten voor ons en staat ons bij bij het klaarmaken van ons voedsel. Maar kan ook een allesverwoestende bosbrand zijn. 
- 
-Op eendere wijze kunnen mensen die tot astrologische horoscopen van het vuur toebehoren, dynamisch zijn, maar als ze goed worden gecontroleerd,​ kunnen ze nuttig zijn. Hoezeer deze individuen bewogen roerig zijn,​ kunnen ze ook heel intens warm zijn. 
- 
-(Image: [[https://​images.pexels.com/​photos/​275496/​pexels-photo-275496.jpeg|https://​images.pexels.com/​photos/​275496/​pexels-photo-275496.jpeg]])Op dezelfde manier wijzen water elementen op onze feeling, en ook op de bewogen dimensies. Water stroomt als het vloeibaar is of het kan vast wezen zoals ijs. Bij verdamping worden het gassen. 
- 
-Deze individuen beduiden de vreemde emoties in de psyche van menselijke wezens. Ze stromen alom en beproeven de scheuren en gaten uit om ze te onderzoeken. 
- 
-Op dezelfde wijze zijn aardetekens nuchtere personen die solide, standvastig en veelzijdig zijn. Ze zijn getrouw en je weet dat ze er altijd zijn. 
- 
-En als een persoon tot de lucht elementen toebehoort, kan hij / zij niet worden geketend. Lucht is noodzakelijkerwijs van het bestaan, en zodanige personen zijn wezenlijk voor de personen van andere elementen. Ze worden bijgehouden in hun gedachten, en hier kunnen ze theorieën produceren, obstakels uitvogelen en de aarde met een heldere visie zien. 
- 
-Ontdek zelf de mysteries van je horoscoop. Wat staat er in de sterren voor jou deze maand? 
hoezo_zijn_de_klassieke_elementen_van_ste_enbeelden_aa_de_lucht.txt · Last modified: 2019/09/04 05:13 by debloater